Skip to content Skip to footer

Obowiązki podatkowe od 1 stycznia 2020 roku

Zakaz wystawiania faktur VAT do paragonu bez NIPu danej firmy.

Przy wystawieniu faktury do paragonu bez NIP grozi zapłata przez obie strony do 100% podatku należnego VAT z tej faktury do paragonu!

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/finanse/zasady-wystawiania-faktur-do-paragonow-od-1-stycznia-2020-r

Obowiązkowe mikrokonto dla każdego podatnika.

Każdy podatnik musi wygenerować swoje własne mikrokonto, na które będzie wpłacał wszystkie należności podatkowe do Urzędu Skarbowego (Podatek dochodowy, Vat, etc.) Konto to generuje się podając swój NIP na stronie: https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego .

WAŻNE! Wykonując przelew dokładnie go opisz, podając oznaczenie podatku i okres, którego dotyczy (np. podatek VAT za miesiąc grudzień 2019).

Konto Bankowe i związane z nim zagadnienia:

Każdy podatnik musi wygenerować swoje własne mikrokonto, na które będzie wpłacał wszystkie należności podatkowe do Urzędu Skarbowego (Podatek dochodowy, Vat, etc.) Konto to generuje się podając swój NIP na stronie: https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego .

  • Biała lista – zgłoszenie konta firmowego do CEiDG. Każdy podatnik musi mieć konto GOSPODARCZE. Jeśli ktoś odmawia zapłaty za fakturę  może to oznaczać, że Państwa konto nie jest zgłoszone. Jest projekt który przewiduje sankcję w postaci możliwości odliczenia faktury tylko jeśli należność za nią zapłacono ze zgłoszonego konta firmowego.  Tu można sprawdzić, czy konto jest zgłoszone: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka
  • Subkonto VAT – automatycznie wygenerowane podkonto dla podatku vat. Trafia na nie VAT z płatności MPP (więcej o MPP niżej). Można z niego opłacać  podatki VAT, dochodowy, akcyzowy, cło oraz składki ZUS.
  • Mechanizm podzielonej płatności (MPP) W linku znajdą państwo wyjaśnienia, do czego należy go stosować: https://www.gov.pl/web/finanse/od-1-listopada-mpp-obowiazkowy-dla-wybranych-transakcji Szczegółowy wykaz objętych obowiązkiem SPLIT PAYMENT pozycji jest w pliku – załączniku na powyższej stronie internetowej (MATERIAŁY).