Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Monthly Archives: Grudzień 2019

Rejestracja w BDO

Obowiązek wpisu do  Rejestru BDO dotyczy przedsiębiorców, którzy: wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, produkują lub importują opakowania albo kupują je w…

Read More